Affärsplan
Affärsplan för Woodworker & Designe Lycksele AB

Är ett nybildat aktiebolag som avser att under sitt första räkenskapsår inrikta sin verksamhet på egendesignade laserskurna väggdekorationer. Dekorationerna är anpassade för montering av belysning vilket ger ett effektfullt och ovanlig väggdekoration. Laserskärningen sker hos LPP Lycksele. Dessutom kommer egna innovationer tas med i produktprogrammet. Där kan nämnas en virkeslyft för personbilssläpvagn som är under prototypframtagande genom Innovationscentrum. Samt en solpanel som jag avser att tillverka på Samhall AB.

Mitt namn är Cay Gustafsson och har fast anställning på Samhall men har i samband med företags-bildandet gått ner till 80% tjänst. Där den fria tiden har lagts till helger för att jag ska kunna åka runt på olika marknader och sälja mina produkter. Genom att jag i början jobbar kvar på Samhall så har jag inget behov av att ta ut lön ur företaget det första verksamhetsåret och kan bygga upp likvida medel.

Under år 2 och 3 kommer jag att återuppta snickeriverksamhet med knuttimrade produkter. De populära och snyggt designade hundkojan med loft och rökkåtor återtas i produktion men med en annan inriktning. Tidigare levererades dessa färdigmonterade vilket medförde dyra frakter då kunderna finns i hela landet. Genom investering i professionella maskiner kommer produkterna att levereras i byggsatser i kompakta paket. Investeringsstöd kommer att sökas för dessa investeringar samt lämpliga lokaler. Den produktion jag har i dag kräver i princip inga speciella lokaler.

Verksamheten är beräknad att ge lönsamhet inom 3 år och även då generera möjlighet till fler arbetstilfällen.